Изследване на състоянието и тенденциите в развитието на "Пчела 97" ООД pro


Фирмата започва да извършва своята дейност на 29.11.1993 г. с отварянето на сладкарница "Пчела" на ул.”Цар Иван АсенII" №12 в столицата...
 

Финансов анализ на фирма pro


За да функционира успешно фирмата, системно трябва да се анализира финансовото състояние. Периодичните оценки дават възможност да се определят проблемните области, да се отделят печелившите от не печелившите изделия, да се определят областите от...
 

Маркетинговата дейност на фирма pro


Обект на настоящата дипломна работа е маркетинговата дейност на фирмата STADA-Pharma International и нейното място на българския и международния фармацевтичен пазар. Основна цел: да се направят изследвания в маркетинговата стратегия и тактика...
 

Анализ на финансовия резултат и рентабилността на фирма pro


Анализ на финансовия резултат. Анализ на величината, структурата и динамиката на пасивите. Анализ на платежоспособността и ликвидността...
 

Финансов анализ на фирма pro


Управлението на стопанските субекти (физически и юридически) обхваща широк кръг от функции, чрез които се реализира същността на съвременния мениджмънт, за осъществяването на управленските функции особено значение има анализът на финансовото и...
 

Корпоративната сигурност във фирма и защита от кражба на автомобили под наем pro


Обект на настоящото изследване ще бъдат автомобилите под наем, тъй като в последните години се наблюдава рязко увеличение на броя български граждани и корпорации, които се нуждаят от автомобили за определен период от време...
 

Оценка и управление на продажбите на фирма pro


Оценката и анализът на продажбите на дадена фирма е важен, защото показва съвкупността от икономически и финансови отношения, които компанията установява и поддържа с цел изграждане на благоприятни отношение със своите клиенти...
 

Разширяване на дейността на фирма pro


Компания Х е международна компания за производство на хранителни продукти с какао. С оглед разширяването на дейността на компанията, същата решава да разшири производството си като отвори нов завод...
 

Защо съществуват фирмите? pro


Фирмите са икономически образования, извършващи стопанска и административна дейност, при което в едно обединяват усилия работниците и служителите с оглед постигане на общи цели...
 

Анализ на текущо състояние на фирма pro


На първо място е уместно да се направи сравнителен анализ на миналото състояние на фирма “XYZ” АД и настоящето състояние и да се посочат основните причини за постигнатият икономически спад в реализираните продажби на продукцията на фирмата...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Анализ на фирма с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент