Анализ на състоянието на фирма

16 май 2011
·
7
·
1,364
·
65
·
147
·
40

Анализ на състоянието на фирма „Polybet” и перспективи пред развитието й...
 

Инструменти на анализа


Преданалитична обработка на наличния информационен ресурс. Изучаване на състоянието и закономернистите. Метрифициране на факторни влияния. Оценка на възможностите за повишаване ефективността на бизнеса и обосновка на бизнесплана...
 

Характеристика дейността на "Каолин" АД и разкриване на потенциални подходи за навлизане на чуждестранен пазар


Предмет на дейност. Основни сфери на дейност. Основни пазари. Описание на предлагания продукт, основни характеристики. Описание на потенциалния пазар за предлагания продукт. Стратегически цели на предлагания продукт...
 

Ролята на анализа в мениджмънта на предприятието


Фирмената дейност е управляем процес, който се характеризира с осъществяването на редица функции, по-важните от които са: фирмено планиране, отчитане, контрол и регулиране...
 

Форми на проявление на фирмената култура


Понятието фирмена култура се появява през 80-те години на ХХ век в развитите индустриални страни и се разглежда като основна предпоставка за ефективно управление на фирмата....
 

мЛЕЧНИ ПРОДУКТИ


Извършената работа от стажанта е в лабораторията. Там се взимат проби от млякото и млечните продукти.млякото е храна приготвена от самата природа. Суровото мляко е това, което се получава от секрецията на млечната жлеза на една...
 

Анализ е изходна предпоставка за синтез


Анализ е изходна предпоставка за синтез, използва се за анализ на предприятие...
 

Дневник за проведено практическо обучение във фирма от Бургас


В първия ден от проведеното практическо обучение се запознах с дейността на предприятието. Фирмата се занимава с комплексно счетоводно обслужване на фирми, изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан на фирмата, регистрации по ЗДДС...
 

Бизнес план на фирма


Стратегията на фирмата е да се разграничи от другите производители и фирми чрез предлагане на висококачествени стоки. Мисията на фирмата е създаване на лидерски позиция в производството на кроасани и хлебни изделия през следващите 3 години...

Качи доклад и спечели
 

Сподели своите Доклади по Анализ на фирма с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент